Depresja

Psychologiczny wpływ Facebooka - szkodliwy czy korzystny?

Istnieje istotny związek między uzależnieniem od Facebooka a niską samooceną, depresją i brakiem umiejętności społecznych, ale ogólnie psychologiczny wpływ Facebooka wydaje się pozytywny; utrzymywanie więzi rodzinnych i przyjaźni oraz omawianie problemów, które mogą się pojawić, a które są trudne do omówienia osobiście.

Britain’s Got Talent: Danger to Mental Health

Brytyjskie Stowarzyszenie Doradców i Psychoterapeutów ostrzega, że ​​proces selekcji i format programu telewizyjnego Britain’s Got Talent może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego zawodników